Erasmus+

Като специалисти в областта на бранд идентичността и визуалната комуникация, от 2020 г. участваме в международни партньорства в европейски проекти, финансирани по програма Еразъм+.

Накратко, програма Еразъм+ е инициатива на Европейската комисия, която подкрепя образованието, обучението, младежта и спорта в Европейския съюз. Тя предоставя възможности за мобилност и сътрудничество между учебни заведения, студенти, учители, обучители и организации в образователната сфера. Има за цел да насърчи интернационализацията, междукултурния диалог и развитието на ключови компетентности, като подобрява качеството на образованието и повишава заетостта и възможностите за развитие на младите хора в Европа.

Основната ни роля като партньор в тези проекти е свързана със създаването на цялостната визуална концепция на проектите. Ние създаваме проектното лого и дигиталните визуални материали, които представят дейностите по проектите. Освен това се грижим за създаването и оформянето на обучителни материали и всичко, което е свързано с представянето на проектите.

Разгледайте някои от проектите, по които сме работили.